درباره یک از ده‌هزار

درباره ما

هدف ما ایجاد فضایی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری برای اکثریت افراد جامعه (دانش آموزان ، دانشجویان ، آقایان و بانوان خانه دار یا کارمندان و کارگران و…) با سرمایه های اندک می باشد تا علاوه بر دریافت سود سرمایه زود بازده خود باعث گردش چرخه اقتصادی و ساخت و ساز ساختمانی کشور شوند.