چه کسانی می‌توانند سرمایه گذاری کنند؟

قابل توجه تمامی اقشار جامعه (دانش آموزان، دانشجویان، بانوان خانه دار، شاغلین و کارمندان و …) با سرمایه های اندک خود می توانید در خرید و بازسازی آپارتمان های مسکونی شمال شهر تهران سرمایه گذاری زود بازده انجام دهید و از سود خالص نسبت به سرمایه گذاری خود ۹۰% سود را دریافت کنید.