۱- جستجو و پیدا کردن آپارتمان

مجموعه ۱ از ۱۰۰۰۰ با صدها دفاتر و آژانس های املاک و تعداد بسیاری مشاور با تجربه روزانه در تماس می باشد که بواسطه آن بهترین و مناسب‌ترین آپارتمان را برای سرمایه گذاری خریداری کند از آن جایی که  مدیران و مشاوران  آژانس های املاک هم از سرمایه گذاران ما می باشند بنابراین بهترین خرید و فروش تضمین می شود.