۳- عقد مبایعه نامه و پرداخت ثمن معامله

مجموعه ۱ از ۱۰۰۰۰ آپارتمان‌های قابل سرمایه گذاری را با قیمت مناسب خریداری نموده و پس از انجام مبایعه‌نامه کل مبلغ ثمن را پرداخت می‌نماید و پس از پرداخت ثمن معامله تعداد محدودی از ده هزار سهم را به قیمت خرید شریک کاری می‌پذیرد.

 

 • تفاوت مبایعه‌نامه و قولنامه چیست؟

  1- قولنامه همانگونه که از نامش پیداست دارای مفهوم قول و تعهد می‌باشد. اما مبایعه نامه به معنی قرارداد بیع یا همان قرارداد خرید و فروش منعقدشده می‌باشد. 2- قولنامه وعده قرارداد است و همانند پیش قرارداد عمل می‌کند؛ ولیکن مبایعه‌نامه تعهدی واقعی است وقراردادی اصلی به حساب می‌آید. 3- ازآنجایی که مبایعه‌نامه تعهدی اصلی محسوب می‌گردد، بنابراین به محض انعقاد آن انتقال مالکیت نیز صورت می‌پذیرد ولیکن در قولنامه انتقال مالکیتی صورت نپذیرفته و دو طرف معامله فقط متعهد می‌شوند تا اقدامات لازم را برای منعقد کردن معامله‌ای در آینده را انجام دهند.

 • ثمن معامله چیست و پرداخت آن به عهده کیست؟

  ثمن معامله به معنی پولی است که در قبال فروش آن مال بدست آورده می‌شود و در هر معامله‌ای شخص خریدار به مقدار معینی پول رایج را به‌ازای مال مورد معامله به فروشنده پرداخت می‌نماید و در این مبحث از آنجاییکه نماینده مجموعه 1از 10000 خریدار می‌باشد، بنابراین پرداخت ثمن نیز به عهده ایشان می‌باشد.

 • آیا به قیمتی که خریداری نموده‌اید واگذارمی‌نمایید؟

  بله

 • آیا قبل از انجام معامله و عقد مبایعه نامه، سهم هم واگذاری می‌نمایید؟

  خیر؛ پیش فروش انجام نمی‌شود.